Vidyabhawan Primary Student Information (English Medium)


Standard Boys Girls Total
I 107 94 201
II 96 96 192
III 90 80 171
IV 105 67 172
Total 398 337 735

Student Achievements :

Students achieving scholarship merit

Year Name of the Students Rank obtained
2002-2003 Shrikant Chavare  
Jainesh Doshi  
Tejas Rao  
2003-2004 Ashutosh Pai 11th
Aahika Shetty 12th
2004-2005 Aditi Kamath 10th
Swaresh Limaye 13th
2005-2006 Kanchi Hindocha  
Akash Patel  
Ashwin Pai  
Samruddhi Dodal  
Pratima Kolekar  
Akshay Nazare  
Sanika Sawant  
Ketki Kothawade  
Sharmistha Javkar  
Prathamesh Kumkar  
2006-2007 Pranjal Rajare  
Chinmay Wazalwar  
Neville Gosalia  
Aditya Ramugade  
Ashwami Dalvi  
Mayuri Date  
Sukrut Jawle  
Keyur Lokegaonkar  
2007-2008 Siddhant Kolekar  
Samiksha Shirodkar  
Harsh Khatri  
Sumedh Naik  
Pranjali Shirsat  
Harsha Dichwalkar  
Laksh Kotian  
Prathamesh Indulkar  
Mandar Sadwelkar  
Vilas Dhuri  
2008-2009 Ganesh Shahane  
Raj Mange  
Prayati Suryavanshi  
Urja Kumbhare  
Ninad Choudhari  
Swapnil Taur